Što je PSYCHO FILM & MEDIA FESTIVAL (PFMF)?

PFMF je platforma za suradnju psihologa i medijskih stručnjaka, pokrenuta radi jačanja dijaloga između ove dvije profesije, te boljeg međusobnog razumijevanja i kvalitetnije suradnje. Zamišljen je kao skup konferencijsko-festivalske forme koja uključuje sve oblike sudjelovanja. Pokreće ga Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, s namjerom uključivanja što većeg broja zainteresiranih stručnih organizacija i medijskih predstavnika.

TEME FESTIVALA SU SLJEDEĆE

1• Psihologija i mediji, i (nezaobilazna) etika

Prije deset godina, u ovo vrijeme su se pripremali sastojci 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa koja je 2008. godine održana u Poreču, o temi Psihologija – mediji – etika.

Konferencija je tada okupila rekordan broj sudionika na jednom ovakvom događaju te je 'zaključena zaključcima – otvorena akcijama'. Zaključci i preporuke, kao rezultat rasprava i aktivnosti na konferenciji, za sudionike konferencije i sve zainteresirane za ovu temu pripremljeni su i objavljeni s ciljem usmjeravanja i sažimanja mnoštva različitih ideja, pristupa i podtema; služe i kao podsjetnik na dogovore, stajališta i smjernice za djelovanje te kao poruke o tome što je važno reći i što se treba napraviti.

Navedene su i neke moguće preporuke za razmišljanje i djelovanje te tako mogu predstavljati uporište u situacijama dilema, a također i referentnu točku za situacije osmišljavanja i provedbi raznih akcija i projekata.

Kakva je situacija danas, deset godina kasnije?

2• Mediji u psihologiji

I psihologija, i mediji imaju značajnu ulogu u razvoju zapadne civilizacije u 20. i 21. stoljeću.

Razvoj (novih) medija i medijskih tehnologija posljednjih deset godina, njihovo masovno korištenje, mladi ljudi koji ih koriste, briga starijih oko toga koliko ih mladi koriste, daljnji razvoj tehnologija i zabrinutost o tome gdje to vodi… samo su neke od tema koje mediji i njihov razvoj donose u psihologiju.

Psihologija je ključna za razumijevanje posljedica i utjecaj tehnološkog razvoja na ljudsko ponašanje, kogniciju i emocije, uz istovremenu nužnost poznavanja i razumijevanja funkcioniranja novih tehnologija.

3• Psihologija u medijima

Koliko su psiholozi prisutni u medijima?

Koliko često izlaze u javnost?

Surađuju li novinari dovoljno s psiholozima u obradi svojih tema?

Jesmo li zadovoljni kako nas mediji predstavljaju?

Poznajemo li dovoljno medijski prostor?

Ovo su samo neka od pitanja koja su u fokusu ove teme festivala, a koja bi trebala donijeti analize i odgovorena na ova pitanja.

A što mediji poručuju psiholozima?

PSYCHO FILM & MEDIA FESTIVAL bit će održan 15. i 16. ožujka 2018. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Rijeka. Organizira ga tim u sastavu: Borka Babić, Hrvoje Gligora, Nada Kegalj, Linda Kolić Sobol, Senka Tomljanović Manestar i Tanja Tuhtan Maras.

Sudjelovanje na PFMF-u je BESPLATNO, uz prethodnu prijavu putem obrasca na web stranicama Festivala.

Dobrodošli!


Prijavite se na naš newsletter!


PSYCHO FILM & MEDIA FESTIVAL © Sva prava pridržana. 2018.